Deň otvorených dverí na KEE

  • Vytlačiť
V rámci dňa otvorených dverí si účastníci na našej katedre mohli vyskúšať ukážky interaktívneho prepojenia životného prostredia s IT svetom, zažiť prelet nad chránenými územiami, absolvovať virtuálne prechádzky cez výnimočné svetové ekosystémy, modelovať riešenie environmentálnych problémov vo virtuálnej realite, vyskúšať si modelovanie vlastnej 3D krajiny v geografických informačných systémoch (GIS) - bez klávesnice a myši a simulovať procesy v krajine s použitím GIS. V rámci prezentácie a diskusie sa uchádzači mohli dozvedieť aký výskum zameraný na manažment krajiny a prírodných zdrojov, hodnotenie dopadu ľudských aktivít na životné prostredie, monitoring životného prostredia, ekosystémové služby, ekológia rastlín a živočíchov, rizikové faktory v krajine prebieha na katedre a taktiež o možnostiach ďalšieho profesionálneho rastu na univerzite (Bc., Mgr., RNDr., PhD., doc., prof.) Katedra ponúka prípravu s možnosťami širokého uplatnenia absolventov vo vedeckom výskume, aplikačných, plánovacích, riadiacich a rozhodovacích inštitúciách nielen v problematike životného prostredia, ale aj v súvisiacich oblastiach.