Deň otvorených dverí na KEE 2021

V súvislosti s výnimočnou situáciou, ktorá aj na našej univerzite zatvorila väčšinu fyzických dverí, Vás pozývame na diskusiu nielen o možnostiach štúdia na našom pracovisku formou stretnutí s niektorými členmi katedry prostredníctvom virtuálnej miestnostihttps://meet.ukf.sk/ekologia v dňoch 10. a 11. februára 2021 o 14.00, 15.00 a 16.00 hod.