Horizon 2020 SPOT

Viac ako výlet


Projekt SPOT, na ktorom sa podieľajú i pracovníci našej katedry, skúma vznikajúce formy kultúrneho turizmu, pomáha identifikovať príležitosti a rozvíjať stratégie, ktoré umožnia miestnym ľuďom získať úžitok z ich vzácneho kultúrneho majetku. Medzi ciele projektu patrí i rozšírenie koncepcie kultúrneho cestovného ruchu a obohatenie základne vedeckých poznatkov vyvinutím integrovanej analýzy mnohých rozmanitých foriem kultúrneho cestovného ruchu v rôznych regiónoch Európy. Riešenie projektu sa blíži k tretiemu roku riešenia a už má k dispozícii niektoré zaujímavé výsledky.
Podrobnosti možno nájsť na webe http://www.spotprojecth2020.eu, ale i na Facebookovej stránke, prípadne na portáli Zenodo.

Viac ako výlet