Propagácia výskumu krajiny a kultúrnych ekosystémových služieb

Projekt EkoKrajina.com vznikol s cieľom šírenia povedomia o ekosystémových službách Slovenska, ako výsledok práce doktorandky RNDr. Gréty Vrbičanovej. Projekt sa zameriava na propagáciu kultúrnych ekosystémových služieb Slovenska a na hodnotenie zmien krajiny.