Zobr. počet 
Názov Autor Čítanosť
Ako zaujať a zobudiť Autor: Henrich Grežo 456
Živočíchy v antropogénnom prostredí Autor: Henrich Grežo 499
Úvod do štúdia ekológie a environmentalistiky Autor: Henrich Grežo 389
Ochrana prírody a krajiny Autor: Peter Petluš 3944
Zoológia Autor: Peter Petluš 1957
Všeobecná ekológia a Ekológia jedincov a populácií Autor: Peter Petluš 2162
Environmentálne sytémy urbanizované Autor: Peter Petluš 2659
Dendrológia Autor: Peter Petluš 3366
Územný systém ekologiskej stability Autor: Peter Petluš 2208
Environmentálne systémy lesné Autor: Peter Petluš 2664