publikácie

EKOLÓGIA (Bratislava)
Medzinárodný ekologický časopis, vychádza od r. 1982. Ide o časopis pre ekologické problémy biosféry, ktorý zahŕňa nasledovné oblasti: ekológia populácií, štúdie ekosystémov, krajinná ekológia, vplyvy činnosti človeka, špeciálne rubriky (terminológia, diskusia, kronika).


ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Časopis je vydávaný od r. 1967.